LLOGUER

  • Gestió integral entre arrendador i arrendatari.
  • Publicitat especifica per a cada immoble, mitjançant la nostra pàgina web.
  • Confecció contracte arrendament.
  • Tramitació de la Fiança obligatòria a la Cambra de la Propietat.
  • Proposta d'adequació i harmonització de l'habitatge perquè resulti el més atractiva possible, en vistes a la venda o lloguer.

COMPRA - VENDA

  • Estarem amb vostè i l'acompanyarem fins a la signatura de l'escriptura, si ho desitja li farem els tràmits de l'Impost Transmissions    Patrimonials i Registre de la Propietat.
  • Gestionem la seva hipoteca, buscant la millor finançament.
  • En la gestió que ens encarregui el mantindrem informat, del conjunt de factors que intervenen en la seva transacció, com la zona, l'antiguitat, l'estat de conservació, els mitjans de transport, col·legis, parcs, etc. Tots els detalls i característiques necessaris perquè la seva operació tingui les millors avantatges i beneficis.

PERITATGE / VALORACIÓ D'IMMOBLES

  • Valoració de tot tipus d'immobles per a la venda i lloguer. >L'assessorarem en el preu per a la venda i lloguer de les seves propietats, adaptat al mercat actual.
  • Preus molt competitiu.