¿Cuánto cuesta vivir en Cataluña al mes?

Noticia de: https://www.api.cat/noticias/cuanto-cuesta-vivir-cataluna-mes/ Si bien Cataluña es una de las zonas más ricas de España y referencia del sunbelt o de la Banana Dorada, no has de olvidar que la vida está más cara que en otros lugares. Aunque somos consc[...]

Com tributen les donacions d’immobles?

És molt important saber com tributen i planificar bé les donacions si no voleu tenir “sorpreses”, com descobrireu en aquest article. ·>        Qui tributa en donacions en l’Impost de Successions i Donacions? El donatari (el que es beneficia), tal com [...]

Quant es paga de Transmissions Patrimonials a Catalunya?

L'Impost sobre les Transmissions Patrimonials és un impost que grava les transmissions patrimonials oneroses, en paraules senzilles, la venda d'immobles. Actualment, el tipus impositiu General és el següent:- El 10% pels immobles amb valor inferior a 1.000.000 €.- L'11% pels immobles amb valor [...]